Till hösten räknar vi med att få den förlängda polerhallen klar att användas.